CLOSE
道教经典
当前位置:首 页>>道教文化 >> 道教经典
东岳大帝宝训
作者:泰山碧霞祠 浏览次数:9437 时间:2020/8/13

泰山碧霞祠 4月20


天地无私,神明鉴察。不为享祭而降福,不为失礼而降祸。凡人有势不可使尽,有福不可享尽,贫穷不可欺尽 。
此三者,乃天运循环,周而复始。故一日行善,福虽未至,祸自远矣。一日行恶,祸虽未至,福自远矣。行善之人,如春园之草,不见其长,日有所增;作恶之人,如磨刀之石,不见其损,日有所亏。损人利己,切宜戒之。
一毫之善,与人方便;一毫之恶,劝人莫做。衣食随缘,自然快乐。
算什么命,问什么卜,欺人是祸,饶人是福,天网恢恢,报应自速,谛听吾言,神人监服。
经典荐读

经典荐读|信仰道教,可以从《北斗经》开始

经典荐读|以《太上感应篇》为修道门径

经典荐读|《龙门心法》:修心炼性的好教材

经典荐读|《唐太古妙应孙真人福寿论》:福寿自善中而来

经典荐读|如何告别烦恼,道教《清静经》支招

经典荐读|《朝真发愿忏悔文》

经典荐读|《邱祖垂训文》:修道立德之大纲

经典荐读|《求道七步文》

经典荐读|太上老君《说百病》《崇百药》

经典荐读|「碧霞元君护国庇民普济保生妙经」

宗教政策法规
新修订《宗教事务条例》释义

《宗教团体管理办法》2020年2月1日起实施

新修订《山东省宗教事务条例》发布